Контакт

Државна комисија за спречување на корупцијата

Ул. Даме Груев бр.1
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3215 377
е-пошта: contact@dksk.org.mk