Контакт

Државна комисија за спречување на корупцијата

Бул. Пресвета Богородица бр.3
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон: +389 70 342 967
е-пошта: contact@dksk.org.mk