Локални избори 2022 година

Локални избори 2022 година

Финансиски извештаи Локални избори избори 2022

Финансиски извештаи на учесници во изборната кампања за примени донации на трансакциска сметка за период од 1-11 ден од изборната кампања

Демократска Партија на Турците на Македонија

 

Финансиски извештаи за период од 11 ден до крај на првиот круг на изборите

Демократска Партија на Турците на Македонија

 

Вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања

Демократска Партија на Турците на Македонија

Движење за национална единство на Турците