Обуки

Обуки

Кампања за интегритет – Процес на заштита на укажувачите


Спроведување на Законот за заштита на укажувачите – предавање од Џон Девит

Создавање поволно опкружување за укажувачите – предавање од Алма Седлар

Меѓународни прикази на случаи и искуствата од Западен Балкан – предавање од Алма Седлар

Законот за заштита на укажувачите, имплементација, отворени предмети и заштита на укажувачите – предавање од м-р Ирена Поповска


Експерти на темата – Заштита на заштитено пријавување

ИРЕНА ПОПОВСКА
м-р Ирена Поповска е Генерален секретар на Секретаријатот на ДКСК и овластено лице за заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во ДКСК од 2016 година. Од 2019 година таа како овластено лице постапува во конкретни предмети оформени по пријави од укажувачи доставени во ДКСК. Таа е исто така претседавач/ обучувач на бројни работилници и обуки кои ги организираат ДКСК, како и Транспаренси Интернешнл и други невладини организации на тема Заштитено пријавување и заштита на укажувачите. Таа е вклучена како учесник во работни групи на меѓународни организации – Советот на Европа, Европската Комисија и други во врска со заштитата на укажувачите.

ЏОН ДЕВИТ
Џон Девит е главен извршен директор на канцеларијата на Транспаренси Интернешенел во Ирска. По основањето на ТИ Ирска во 2004 година, Џон лобираше за Актот за заштитени обелоденувања и ја советуваше ирската влада во однос за овој законски пропис. Тој исто така советувал низа меѓународни организации, вклучувајќи ги и ОН, Советот на Европа и Европската Комисија во врска со заштитата на укажувачите. Во 2011, Џон ја воспостави телефонската линијата за помош на ТИ Ирска „Speak Up“ (проговорете) преку која е пружена поддршка на над 1850 луѓе кои пријавиле нечесно однесување, а во 2016 година беше соосновач на Центарот за правни совети на Транспаренси, кој што центар има дадено правни совети на скоро 100 луѓе при заштитени обелоденувања. Тој е исто така и претседавач на Меѓународната мрежа на укажувачи и член на советодавниот одбор на единицата за истражување на укажувањето на Универзитетот Мидлсекс

АЛМА СЕДЛАР
Алма Седлар е поранешен заменик шеф на комисијата за спречување на корупцијата на Република Словенија и сегашен претседавач на одборот на Транспаренси Интернешенел Словенија. Таа работи како експерт за спречување на корупцијата, главно во Европа, Западен Балкан и во Југоисточна Азија. Алма е доктор на науки во областа на заштитата на укажувачите.