ОГЛАС – Меѓународен краткорочен експерт за користење на алатка за анализа на податоци во борбата против корупцијата, во компонентата 3 (спречување корупција) во проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото“