Category: Соопштенија

Остварена посета на државни службеници од Босна и Херцеговина во Државната комисија за спречување на корупцијата: EUSYP in BiH Visit to N. Macedonia

На ден 29ти март 2022 година, во просториите на Државната Комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), беше направена официјална посета од група од пет државни службеници од Босна и Херцеговина кои се дел oд...

Државната комисија за спречување на корупцијата и Инспекцискиот совет потпишаа Меморандум за соработка

На ден 31.03.2022 година во просториите на  Државната комисија за спречување на корупцијата беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Државната комисија за спречување на корупцијата и Инспекцискиот совет.   Меморандумот за соработка беше потпишан...

Oдржана средба со Кол Радович, правен советник во Амбасадата на САД во Република Северна Македонија

На 18.03.2022 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), ДКСК оствари средба со г-дин Кол Радович, правен советник во Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија. Средбата се...

Потпишан меморандум за соработка со Архитектонски факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (29.03.2022 година)

            Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, Билјана Ивановска и деканот на Архитектонски факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, д-р Огнен Марина, потпишаа Меморандум за соработка којшто означува взаемна...

Одржани обуки за имплементација на систем на интегритет

Во периодот 14-18 март 2022 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), се одржаа обуки за имплементирање на системот на интегритет во пет пилот институции – Министерството за информатичко општество...