Вие сте овде:

Одлуки од седници

Одлука број: 09-1036/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-960/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-1020/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1138/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1551/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-1025/2 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1326/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-988/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 12-573/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 12-1312/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 09-638/4 од 20.03.2019 година

Одлука број: 09-634/4 од 20.03.2019 година

Одлука број: 12-742/4 од 19.03.2019 година

Одлука број: 12-781/4 од 19.03.2019 година

Одлука број: 12-1450/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-1013/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-466/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-686/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-324/8 од 15.03.2019 година

Одлука број: 12-805/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-665/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-735/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-522/4 од 12.03.2019 година

Одлука број: 12-936/4 од 12.03.2019 година

Одлука број: 12-959/4 од 08.03.2019 година