Вие сте овде:

Состав на Државната комисија за спречување на корупција

Актуелниот состав на Комисијата е именуван на 14.04.2015 година:

 

1. д-р Игор Тантуровски, претседател(CV)

2. д-р Фарије Алиу, член(CV)

3. Горан Миленков, член(CV)

4. м-р Жаклина Дамческа, член(CV)

5. Сејди Халили, член(CV)

6. м-р Сузана Таскова Аџикотарева, член(CV)

7. Најдо Спасевски, член (CV)