Вие сте овде:

Состав на Државната комисија за спречување на корупција

Актуелниот Состав на Државната комисија за спречување на корупција: 

 1. г-ѓа Билјана Ивановска, претседател - CV
 2. г-дин Владимир Георгиев, член - CV
 3. г-ѓа Софка Пејовска Дојчиновска, член - CV
 4. г-ѓа Катица Николовска, член - CV
 5. г-дин Нури Бајрами, член - CV, CV-Shqip
 6. г-дин Горан Трпеноски, член - CV
 7. г-дин Шемши Салаи, член - CV

Поранешен состав на Државната комисија за спречување на корупција:

 1. 1. д-р Игор Тантуровски, претседател(CV)
 2. 2. д-р Фарије Алиу, член(CV)
 3. 3. Горан Миленков, член(CV)
 4. 4. м-р Жаклина Дамческа, член(CV)
 5. 5. Сејди Халили, член(CV)
 6. 6. м-р Сузана Таскова Аџикотарева, член(CV)
 7. 7. Најдо Спасевски, член (CV)