Вие сте овде:

28.03.2018 година. Претставници од Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваа на конференцијата во организација на МЦМС на...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) од 5-9 март ја одржа втората експертска мисија со експертот Марк Вортх од Европскиот центар за...

Прочитај повеќе

Државна комисија за спречување на корупцијата одржа состанок со IMPAQ International, организација која е ангажирана од Агенцијата за меѓународен...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата во изминатите години има направено значаен прогрес во имплементирање на мерки за намалување на...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупција и Институтот за демократија – Социетас Цивилис – Скопје потпишаа Меморандум за соработка со цел...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупција одржа работен состанок со Оценската мисија базирана на предмети во областа на висок профил на корупција,...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први" Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" потпишаа...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работна средба со претставници на Правната канцеларија на Бирото за меѓународна борба против...

Прочитај повеќе

Во врска со поднесен приговор по член 8-а став 1 алинеја 2 од Изборниот законик од страна на Општинска организација на СДСМ Кисела Вода, заведен под...

Прочитај повеќе

Начинот на постапување на државните институции, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и другите...

Прочитај повеќе