Вие сте овде:

Начинот на постапување на државните институции, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и другите...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија склучија Меморандум за соработка со цел остварување на активности од...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија ќе склучат Меморандум за соработка со цел остварување на активности...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со инструментот TAIEX на Европската комисија и во партнерство со Антикорупциската...

Прочитај повеќе

10.11.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со инструментот TAIEX на Европската комисија и во партнерство со...

Прочитај повеќе

10.11.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата и Агенцијата за спречување на корупцијата од Црна Гора потпишаа Меморандум за соработка.

...

Прочитај повеќе

1) Разгледување на поднесен приговор со број 12-8357/1 од 27.10.2017 година, во врска со непочитување на одредби од Изборниот законик од Снежана...

Прочитај повеќе

31.11.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи согласно член 74 од Изборниот законик (Службен весник на Република...

Прочитај повеќе

27.10.2017  Државната комисија за спречување на корупцијата присуствуваше на Регионалниот форум за ефикасно утврдување и проценка на ризикот од...

Прочитај повеќе

19.10.2017  Во периодот од 18 – 20 Октомври 2017 година, работната група за спроведување на Анализа на дискреционите овластувања на носителите на...

Прочитај повеќе