Вие сте овде:

Во Државната комисија за спречување на корупцијата во периодот од 24-26 септември 2018 година ќе се реализира Експертска мисија за Системот за...

Прочитај повеќе

Претставници од Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваа на завршниот настан на проектот „Зајакнување на националните капацитети во...

Прочитај повеќе

Во насока на унапредување на антикорупциското законодавство, а со цел јакнење на превенцијата и борбата против корупцијата и судирот на интереси и ...

Прочитај повеќе

Во насока на унапредување на антикорупциското законодавство, а со цел јакнење на превенцијата и борбата против корупцијата и судирот на интереси и ...

Прочитај повеќе

28.03.2018 година. Претставници од Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваа на конференцијата во организација на МЦМС на...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) од 5-9 март ја одржа втората експертска мисија со експертот Марк Вортх од Европскиот центар за...

Прочитај повеќе

Државна комисија за спречување на корупцијата одржа состанок со IMPAQ International, организација која е ангажирана од Агенцијата за меѓународен...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата во изминатите години има направено значаен прогрес во имплементирање на мерки за намалување на...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупција и Институтот за демократија – Социетас Цивилис – Скопје потпишаа Меморандум за соработка со цел...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупција одржа работен состанок со Оценската мисија базирана на предмети во областа на висок профил на корупција,...

Прочитај повеќе