Промена на имотна состојба

Промена на имотна состојба

Овде можете да го преземете образецот, во PDF формат, за промена на имотната состојба.
Овој образец се пополнува, доколку избраното / именуваното лице веќе има поднесено образец за својата имотна состојба и притоа има промена во истата во вредност од 20 просечни плати. Образецот можете да го пополните и електронски, а доставувањето на истиот е во хартиена форма до архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата.