Државна комисија за спречување на корупцијата

СООПШТЕНИЕ за одржана средба со г-ѓа Frédérique DUBOST, регионален јавен обвинител задолжен за сите балкански земји

На 30 ноември 2021 година, со почеток во 14:00 часот во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) беше остварена средба со г-ѓа Frédérique DUBOST, регионален јавен обвинител задолжен за сите балкански...

Одржан час на тема “Ако знаеш, укажи!” во ДСУЛУД“Лазар Личеноски” – Средно Уметничко Училиште

Претседателката на ДКСК, г-ѓа Билјана Ивановска, на нејзино големо задоволство, на 26.11.2021 година одржа час на тема “Ако знаеш, укажи!” во Средно Уметничко Училиште “Лазар Личеноски”. Ја истакна важноста на заштитата на укажувачите и...

55-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 10 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...

СООПШТЕНИЕ за одржана средба со претставници на ИФЕС

На 11 ноември 2021 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) беше остварена средба со Магнус Охман, директор на Канцеларијата за Регионална Европа на ИФЕС и Јоана Козма, директор на...

СООПШТЕНИЕ за одржана средба со Џеф Голдстајн, заменик – шеф на мисијата на ОБСЕ во Скопје

На 09.11.2021 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), беше остварена средба со Џеф Голдстајн, заменик – шеф на мисијата на Организацијата за безбедност и соработка во Европа во Скопје....