Државна комисија за спречување на корупцијата

58-ма седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...

СООПШТЕНИЕ

Во врска со изјавата на претседателот на Алтернатива, г-дин Африм Гаши, во однос на Иницијативата за кривично гонење заради злоупотреба на службената положба и овластување на Хусни Исмаили за време додека ја извршувал функцијата...

Стандардите за превентивни анти-корупциски тела, политики и практики, според Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата

На 20.2021 година, во хотелот Александар Палас – Скопје, Државната комисија за спречување на корупцијата, во соработка со Министерството за правда и со поддршка на Акцијата против економскиот криминал во Северна Македонија, како дел...

57-ма седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 10 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...

“Родот и корупцијата – состојбата во Република Северна Македонија” – завршен онлајн настан на 16-ти декември 2021 година, 09:00 часот

Настанот е организиран од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на соработката со Државната комисија за спречување на корупцијата, со цел презентација на наодите од спроведените аналитички активности за родовите форми...