Државна комисија за спречување на корупцијата

СООПШТЕНИЕ за остварената работна средба на Државната комисија за спречување на корупцијата со Управата за финансиска полиција

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) на 17.02.2022 година, преку ZOOM комуникациската платформа, одржа работна средба со Управата за финансиска полиција. На почетокот на средбата директорот на Управата за финансиска полиција г-дин Арафат...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2022 – за унапредување на 5 (пет) административни службеници во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата

Врз основа на член 11,  член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ” бр. 27/2014, 199/2014; 48/2015; ...

СООПШТЕНИЕ

По повод обвинувањата изнесени во јавноста од страна на политичката партија ВМРО ДПМНЕ  за неработење и непостапување на Државната комисија за спречување на корупцијата, Државната комисија смета за потребно да  укаже на следното: Силен...

62-ра седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...

ДКСК како предводник во системот на интегритет, ја потпиша Политиката на интегритет

         На ден 03 февруари 2022 година, Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), согласно дефинираната законска надлежност во член 8 и член 17, алинеја 18 од Законот за спречување корупција...