Конференција организирана за обележување на 9ти декември, Меѓународниот ден за борба против корупцијата