Државна комисија за спречување на корупцијата

Прва (конститутивна) седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/19) и член 7 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување...

Започна мандатот на новиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата

Новоизбраната претседателка на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) Татјана Димитровска и членовите на новиот состав на ДКСК Цвета Ристовска, Софија Спасова Медарска, Бесник Џемаиљи, Билјана Каракашова Шулев, Сервет Демири и Зоран Богоевски,...

100-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Средба со  претставниците на невладините организации

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), на 31 јануари 2024 година, оствари средба со претставниците на невладините организации во Република Северна Македонија, предводени од граѓанските организации основачи на Платформата за антикорупција. Средбата се...

Покана за брифинг со новинари

Почитувани претставници на медиумите, Државната комисија за спречување на корупцијата, по повод завршување на мандатот на овој состав на ДКСК, ќе одржи брифинг со новинари. По тој повод, ДКСК ве поканува на брифингот кој...