Државна комисија за спречување на корупцијата

Годишна конференција за оценка на остварувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025

    На 5 април 2023 година во хотел DoubleTree Хилтон во Скопје се одржа  Годишната конференција за оценка на остварувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025, за...

92-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

91-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Државната комисија за спречување на корупцијата разви систем за е-учење достапен за сите граѓани и вработените во јавниот сектор

Државната комисија за спречување на корупцијата презема активности за едукација и зајакнување на капацитетите на вработените во јавната администрација, но и сите заинтересирани лица за едукација на темите од областа на антикорупциската политика. За...

Одржана средба со претставник од Амбасадата  на Соединетите Американски Држави во нашата држава, Дејвид Маерс, Шеф на политички и економски оддел

На ден 07.08.2023 година Државната комисија за спречување на корупцијата оствари средба со претставник од Амбасадата  на Соединетите Американски Држави во нашата држава, Дејвид Маерс, Шеф на политички и економски оддел. На средбата се...