Државна комисија за спречување на корупцијата

Презентација „Родот и корупцијата – истражувања за Република Северна Македонија“

Почнувајќи од 2020 година, Мисијата на ОБСЕ во Скопје во соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) спроведе бројни истражувања на родовите аспекти на корупцијата. По истражувањето на перцепцијата на жените во...

Државната комисија за спречување на корупцијата започна со имплементација на ЦАФ2020

Државната комисија за спречување на корупцијата континуирано работи на унапредување на елементите на интегритетот, па оттука со поддршка на in country механизмот на Регионалната школа за јавна администрација – ReSPA, започна со новиот проект...

ДКСК електронски ќе добива податоци од Управата за јавни приходи

Државната комисија за спречување на корупцијата, за потребите на своето надлежно постапување, од Управата за јавни приходи ќе добива податоци во електронска форма, користејќи веб сервиси достапни преку Националната платформа за интероперабилност, согласно прописите...

Работен состанок со Генералниот секретар на Владата

На 24 ноември 2022 година, Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) одржа работен состанок со  Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија  Методија Димовски. Состанокот се одржа на иницијатива на ДКСК, а...

78-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...