Државна комисија за спречување на корупцијата

СООПШТЕНИЕ за одржана средба со Соња Мираковска, Претседател на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците во Собранието на Република Северна Македонија

На 22.02.2022 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), ДКСК оствари средба со г-ѓа Соња Мираковска, Претседател на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците во Собранието на Република...

СООПШТЕНИЕ за остварената работна средба на Државната комисија за спречување на корупцијата со Управата за финансиска полиција

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) на 17.02.2022 година, преку ZOOM комуникациската платформа, одржа работна средба со Управата за финансиска полиција. На почетокот на средбата директорот на Управата за финансиска полиција г-дин Арафат...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2022 – за унапредување на 5 (пет) административни службеници во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата

Врз основа на член 11,  член 30 став 1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ” бр. 27/2014, 199/2014; 48/2015; ...

СООПШТЕНИЕ

По повод обвинувањата изнесени во јавноста од страна на политичката партија ВМРО ДПМНЕ  за неработење и непостапување на Државната комисија за спречување на корупцијата, Државната комисија смета за потребно да  укаже на следното: Силен...

62-ра седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...