Државна комисија за спречување на корупцијата

94-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

„Бидете херои на чесноста“  ќе го топи јазот меѓу свеста и последиците од коруптивното однесување во основното училиште „26 Јули“

Учениците од основното училиште „26-ти Јули“ во Шуто Оризари, Скопје се вклучија на првата линија во борбата против корупцијата преку кампањата „Бидете херои на чесноста“, која има за цел да ги едуцира учениците за...

Учество на Билатерален скрининг состанок за поглавје Поглавје 22, „Регионална политика и координација на структурните инструменти“

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Иваноска е дел од делегацијата на Република Северна Македонија која учествува на билатералниот скрининг состанок за Поглавјето 22, „Регионална политика и координација на структурните инструменти“,...

93-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Обука за ISO 37001:2016 Систем за управување со анти-корупција

Имено, ISO 37001:2016 Систем за управување со анти-корупција е нова бизнис алатка од Интернационалната Организација за стандардизација, која ја препознава корупцијата како еден од најзначајните светски проблеми. ИСО стандардот против корупција дава насоки за...