Државна комисија за спречување на корупцијата

Учество на регионална средба – ,,Регионален патоказ за борба против корупцијата и незаконските финансии на Западен Балкан”

Членот на Државната комисија за спречување на корупцијата м-р Шемши Салаи и Државниот советник Ирена Брзанова учествуваа на регионална средба во организација на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC) и Регионалната...

Претседателката на ДКСК Билјана Ивановска и Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски потпишаа Договор за соработка и размена на податоци во електронска форма и Меморандум за унапредување на системот на заштита на укажувачите, како ефективна алатка во борбата против корупцијата

Денеска, (14.10.2022), претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска и министерот  за внатрешни работи Оливер Спасовски  потпишаа Договор за соработка и размена на податоци во електронска форма и  Меморандумот за соработка...

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ПРЕКУ ПОТТИКНУВАЊЕ ОТЧЕТНОСТ, ИНТЕГРИТЕТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Борбата против корупцијата во Република Северна Македонија треба да се води на сите нивоа за да биде успешна. Од справување со ситната, секојдневна која поттикнува начин на однесување и култура на подмитување, до крупната...

75-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...

Учество на обуки на претставници на локалната самоуправа во организација на Центарот за граѓански комуникации

Државната комисија за спречување на корупцијата активно учествуваше во  обуките на претставници на општините и локалните јавни претпријатија од Битола, Кичево, Куманово, Неготино, Струмица, Тетово, Чаир и Штип реализирани од мај до октомври оваа...