Државна комисија за спречување на корупцијата

Учество на работен состанок во организација на УНДОК

Членот на Државната комисија за спречување на корупцијата м-р Шемши Салаи учествуваше на состанокот на техничко ниво, што во организација на Канцеларијата на Обединетите нации против дрога и криминал (УНДОЦ) се одржа на 7-8...

Договорена соработка со Агенцијата за превенција на корупцијата и координација на борбата против корупцијата на Босна и Херцеговина

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) на 08.11.2022 година оствари средба со новоизбраното раководство на  Агенцијата за превенција на корупцијата и координација на борбата против корупцијата на Босна и Херцеговина (АПИК), односно со...

Завршна конференција на Проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација во Република Северна Македонија“

Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваше на завршната конференција на Проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација во Република Северна Македонија“ која се одржа на 07.11.2022 година во Хотел Холидеј Ин...

Потпишан Меморандум за соработка со Министерството за информатичко општество и администрација

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска и Министерот за информатичко општество и админстрација Адмирим Алити на 02.11.2022 година потпишаа Меморандумот за соработка меѓу двете институции. Со Меморандумот е предвидено интензивирање...

Oдржана работна средба со Министерство за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд

На 28 октомври 2022 година, Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) оствари работна средба со министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и директорката на Државниот инспекторат за труд Весна Томовска. Средбата...