Државна комисија за спречување на корупцијата

Одржана работна средба на претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата, главниот државен ревизор и јавниот обвинител на Република Северна Македонија  со високи претставници на УСАИД

Денес, на 18 јуни 2024 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (Државната комисија), г-ѓа Татјана Димитровска, претседател на Државната комисија, г-дин Љупчо Коцевски, јавен обвинител на Република Северна Македонија и...

Информативна средба со градоначалници заради имплементација на системот на интегритет

На 13.06.2024 година во Велес, Државната комисија за спречување на корупцијата и Мисијата на ОБСЕ во Скопје го одржаа вториот од четирите планирани настани со  градоначалниците и раководните лица од единиците на локалната самоуправа,...

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ НА ИНТЕГРИТЕТ НА ЛОКАЛНО НИВО

Денеска во Скопје, Државната комисија за спречување на корупцијата и Мисијата на ОБСЕ во Скопје го одржаа првиот од четирите планирани настани со градоначалниците и раководните лица од единиците на локалната самоуправа, заради заокружување...

6-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/19) и член 10 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување...