Антикорупциска кампања им дава моќ на учениците од основните училишта да бидат херои на чесноста