„Бидете херои на чесноста“  ќе го топи јазот меѓу свеста и последиците од коруптивното однесување во основното училиште „26 Јули“