Државната комисија за спречување на корупцијата и Инспекцискиот совет потпишаа Меморандум за соработка