Завршна конференција на Проектот „Промовирање на транспарентност и одговорност на јавната администрација во Република Северна Македонија“