Оглас – Среднорочен експерт за набавки и спречување корупција