Одржана средба на работната група за изготвување на Нацрт Законот за потекло на имот со Славица Грковска, Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење