Одржана средба со делегација на Агенцијата за спречување на корупцијата на Косово