Повик за натпревар за сите средношколци – Ако знаеш, укажи!