ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА