Потпишан Меморандум за соработка со Комисијата за хартии од вредност