Потпишан Меморандум за соработка со Мисијата на ОБСЕ