Продолжува учеството на ДКСК во Билатералените скринизи со Европската Унија