Работилница во ООУ ,,Невена Георгиева-Дуња”- Кисела Вода на тема „Корупција и интегритет“