Расте ефикасноста и довербата во антикорупцискиот систем, но неопходна е подобра координација и ажурност