СООПШТЕНИЕ за одржана средба со г-ѓа Frédérique DUBOST, регионален јавен обвинител задолжен за сите балкански земји