СОСТАНОК СО ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ОЦЕНСКА МИСИЈА НА СУДСКИОТ СОВЕТ