Состанок со Националниот антикорупциски авторитет на Италија (АНАК) и Амбасадата на Република Италија