Средба со амбасадорите и со претставниците на меѓународните организации во Република Северна Македонија.