Средба со  тимот на проектот на УСАИД „Партнерство против корупцијата“