Учество на Конференција за борба против корупцијата