Учество на панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите