Monthly Archive: март 2022

63-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 10 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата...

Одржана средба на Државната комисија за спречување на корупцијата со Министерот за правда во Владата на Република Северна Македонија д-р Никола Тупанчевски

На 25.02.2022 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), ДКСК оствари средба со Министерот за правда во Владата на Република Северна Македонија д-р Никола Тупанчевски. Средбата се одржа на барање...

Одржана обука на тема “Антикорупциски мерки во КПУ и ВПУ”

Државната комисија за спречување на корупцијата стои на ставот дека процесот на континуирана едукација претставуваше и сеуште претставува еден од нашите клучните приоритети. Едукацијата директно придонесува кон воспоставување на  транспарентен, ефикасен, економичен и одржлив...

Одржана средба на работната група за изготвување на Нацрт Законот за потекло на имот со Славица Грковска, Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за политики за добро владеење

На 28.02.2022 година во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата се одржа средба на работната група за изготвување на Нацрт Законот за потекло на имот со новиот Заменик на претседателот на Владата...

Одржан првиот состанок за пилот програмата за имплементирање на системот на интегритет

На 1ви март 2022 година, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), се одржа првиот состанок на петте пилот институции за имплементирање на системот на интегритет. На состанокот, покрај претставниците на...