Oдржана средба со Кол Радович, правен советник во Амбасадата на САД во Република Северна Македонија