Oдржана средба со Јоана Козма, директор на Канцеларијата на ИФЕС во Република Северна Македонија