Државна комисија за спречување на корупцијата

Соопштение – Вишиот Управен суд ја потврди Одлуката на ДКСК во врска со приговорот од организатор на изборна кампања за вработувањата во Академијата за судии и јавни обвинители

Вишиот Управен суд донесе Пресудата со која се одби жалбата на Академијата за судии и јавни обвинители, со што ја потврди Пресудата на Управниот суд, и постапката за прием на 130 нови слушатели во...

5-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22  од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/19) и член 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување...

Средба со Националниот демократски институт (НДИ)

Претседателката Татјана Димитровска и членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) остварија работна средба со претставници од Националниот демократски институт (НДИ). На средбата претставниците на НДИ информираа за  активностите поврзани со реализација...

Четврта седница на ДКСК

Врз основа на член 22, 32 и 33 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/19) и член 9 од Деловникот за работа на Државната...