Државна комисија за спречување на корупцијата

Трета седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/19) и член 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување...

СРЕДБА СО  ХОЛАНДСКИОТ АМБАСАДОР ДИРК ЈАН КОП

Претседателката Татјана Димитровска и членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), остварија средба со Амбасадорот на Кралството Холандија во Република Северна Македонија Н.Е. Дирк Јан Коп, придружуван од Арлинда Идризи, советник за...

Втора седница на ДКСК

Врз основа на член 22, 32 и 33 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/19) и член 9 од Деловникот за работа на Државната...

Учество на Конференција за борба против корупцијата

Генералниот секретар на Државната комисија за спречување на корупцијата  м-р Ирена Поповска учествуваше на првата Конференција за борба против корупцијата организирана од страна на Германската високообразовна установа „Хајделберг факултет во Скопје“, која се одржа...

Учество на панел дискусија посветена на политичкото рекламирање и интегритетот на изборите

Претседателката Татјана Димитровска и членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата, денес, учествуваа на панел дискусијата „Политичкото рекламирање и интегритетот на изборите“,  која се одржа во организација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни...