Државна комисија за спречување на корупцијата

6-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/19) и член 10 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување...

Работилница за поддршка на ДКСК и Јавното обвинителство за јакнење на механизмите за координација

Во периодот  30 – 31 Мај 2024 година, во Велес, во рамки на проектот на УСАИД „Партнерство против корупцијата“ се одржа работилница на Државната комисија за спречување на корупцијата и Јавното обвинителство за јакнење...

Соопштение

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) ја известува јавноста дека почнувајќи од денес (03.06.2024 година), податоците од Изјавите за имотна состојба и интереси, поднесени преку новиот електронски систем, кој е ставен во функција...

Соопштение

Со Заклучок бр.10-3082/1 од 30.05.2024 година, Државната изборна комисија на Република Северна Македонија го објави завршувањето на Изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, 8 мај 2024 година. По завршување на изборите...