Вие сте овде:

Одлуки од седници

7-ма седница на ДКСК од 27.03.2019 година

Одлука број: 09-910-4 од 05.04.2019 година

Одлука број: 12-1028/4 од 02.04.2019 година

Одлука број: 09-1072 од 01.04.2019 година

Одлука број: 08-1512/3 од 01.04.2019 година

Одлука број: 12-1449/4 од 01.04.2019 година

Одлука број: 12-752/7 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-1543/4 од 29.03.2019 година

Одлука број: 08-1493/3 од 29.03.2019 година

6-та седница на ДКСК од 20.03.2019 година

Одлука број: 09-849/3 од 19.04.2019 година

Одлука број: 09-1031/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-958/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 12-1539/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 12-1034/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 09-1036/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-960/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-1020/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1138/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1551/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-1025/2 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1326/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-988/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 12-573/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 12-1312/4 од 21.03.2019 година

5-та седница на ДКСК од 15.03.2019 година

Одлука број: 09-836-2 од 08.04.2019 година

Одлука број: 09-638/4 од 20.03.2019 година

Одлука број: 09-634/4 од 20.03.2019 година

Одлука број: 12-742/4 од 19.03.2019 година

Одлука број: 12-781/4 од 19.03.2019 година

Одлука број: 12-1450/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-1013/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-466/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-686/4 од 18.03.2019 година

4-та седница на ДКСК од 07.03.2019 година

Одлука број: 09-912 од 01.04.2019 година

Одлука број: 09-534 од 01.04.2019 година

Одлука број: 09-919/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 09-520/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 09-452/3 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-324/8 од 15.03.2019 година

Одлука број: 12-805/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-665/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-735/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-522/4 од 12.03.2019 година

Одлука број: 12-936/4 од 12.03.2019 година

Одлука број: 12-959/4 од 08.03.2019 година