Вие сте овде:

ДКСК одржа работна средба со претставници на Правната канцеларија на Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на закон

Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работна средба со претставници на Правната канцеларија на Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите при Амбасадата на САД во Република Македонија.

На средбата присуствуваа Претседателот на ДКСК д-р Игор Тантуровски, членовите на ДКСК м-р Горан Миленков, Сејди Хаљиљи  и м-р Жаклина Дамческа и претставниците на тимот за оценка на владеење на правото Викториа Бонасера програмски офицер одговорна за Македонија и Џудит Велинг  правен советник во Канцеларијата за правна помош и партнерство.

На работната средба претставниците на  Амбасадата на САД во Република Македонија беа запознаени со работата и надлежностите на Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувањето во областа на спречување на корупција, судир на интереси, заштита на укажувачите и постапувањето во изборниот период, како и за тековните проекти и активности на Комисијата. Исто така, се разговараше за предизвиците и приоритетите кои се присутни на полето на владеење на правото како и можност за поддршка во рамките на реформата на кривично-правниот систем во Република Македонија.

Присутните на средбата се согласија за понатамошна соработка и поддршка во области од делокругот на работа на Државната комисија за спречување на корупцијата.